پیزو بخور سرد چیست

یکی از جذاب ترین مقالات حاضر در دنیای علم برق مربوط به پدیده بخار سرد است. در موقع تولید بخور گرم  باید دما افزایش یابد تا آب بخار شود ولی در بخور سرد در هر دمایی می توانید بخار سرد تولید کنید. جهت تولید بخار اول از همه به یک پیزوالکتریک نیاز داریم. همانطور که در مقاله پیزوالکتریک چیست ؟ ذکر...

Continue reading